990-91381C-023

Installere samleskinner for lastbankbryter (valgfritt)

MERK: Samleskinnene for lastbankbryteren ble fjernet fra UPSen under klargjøring for installasjon.
  1. Installer samleskinnene for lastbankbryteren (LBB) i UPSen. Noter samleskinnenes retning.

    UPS vist forfra

  2. Kablene for lastbankbryteren kan føres gjennom toppen av UPSen for permanent installasjon eller gjennom den åpne indre døren for midlertidig installasjon. Se veiledningen for UPSen for å finne ut hvordan du oppretter øvre kabelinnføring i UPSen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?