990-91381C-025

Podłączanie kabli zasilających

 1. Poprowadź kable zasilające przez górną lub dolną część szafy obejścia serwisowego.
 2. Podłącz kable PE, kable wejścia i obejścia (w systemach o podwójnym zasilaniu), kable obciążenia i kable DC. Zamontuj obejmy kablowe na szynoprzewodach, według ilustracji.

  Pojedyncze zasilanie

  Podwójne zasilanie

  Obejma kablowa do łącznika szynoprzewodu

  1. Podkładka sprężynowa — dołączono do zestawu.

  2. Podkładka płaska (poza zestawem).

 3. Sprawdź zamocowanie obejm kablowych.
  PRZESTROGA
  Ryzyko uszkodzenia sprzętu
  Sprawdź zamocowanie obejm kablowych. Jeśli objemy kablowe poruszą się z powodu ciągnięcia kabli, śruba może się poluzować.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
 4. Zamontuj ponownie prawy boczny panel na szafie obejścia serwisowego.
 5. Umieść pokrywy ochronne na prawym panelu bocznym. Ponownie użyj śrub M6.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?