990-91381-025

Przygotowanie do montażu

 1. Zdejmij wsporniki (A) i (B) z szafy obejścia serwisowego. Zamontuj wspornik (A) z tyłu szafy obejścia serwisowego. Zachowaj wspornik (B) w celu połączenia górnej części z zasilaczem UPS.

  Widok zasilacza UPS i szafy obejścia serwisowego z prawej strony

  Widok zasilacza UPS i szafy obejścia serwisowego z tyłu

 2. Zdejmij prawy panel boczny z szafy obejścia serwisowego.

  Szafa obejścia serwisowego

 3. Zdemontuj lewy boczny panel i dwie płyty boczne z zasilacza UPS. Zamontuj lewy boczny panel na szafie obejścia serwisowego. Wyrzuć dwie płyty boczne.

  Szafa obejścia serwisowego i zasilacz UPS

 4. Wepchnij szafę obejścia serwisowego na docelowe miejsce. Wyrównaj go z zakotwiczeniem przeciwwstrząsowym, jeśli je zamontowano. W przypadku systemów bez zakotwiczenia przeciwwstrząsowego zamontuj ponownie tylny wspornik transportowy na szafie obejścia serwisowego i zamontuj go na podłodze.

  Widok zakotwiczenia przeciwwstrząsowego z tyłu

  Widok z tyłu bez zakotwiczenia przeciwwstrząsowego

 5. Przygotuj kable zasilające:
  1. Zdemontuj górną lub dolną płytę montażową.
  2. W przypadku dolnego przepustu kablowego, zdemontuj tylne kółko i śruby kółka z dolnej płyty montażowej. Wyrzuć kółko.
  3. Wywierć lub wytnij dziury na kable zasilające lub przepusty kablowe w płytach montażowych. Przepusty kablowe nie są dołączone.
  4. Ponownie zamontuj górną lub dolną płytę montażową.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  Nie wierć ani nie wycinaj dziur po zainstalowaniu płyt montażowych i nie wierć ani nie wycinaj dziur w pobliżu szafy.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

  Górny wlot kablowy

  Dolny wlot kablowy

 6. Otwórz wewnętrzne drzwi w zasilaczu UPS.
 7. Zdemontuj przezroczyste osłony ochronne w zasilaczu UPS.

  Widok zasilacza UPS z przodu

 8. Zdemontuj szynoprzewody z zasilacza UPS. Niektóre z szynoprzewodów zostaną zamontowane w szafie obejścia serwisowego:
  1. Zdemontuj trzy szynoprzewody z zasilacza UPS. Zamontuj trzy szynoprzewody w szafie obejścia serwisowego.
  2. Zdemontuj trzy szynoprzewody z zasilacza UPS. Tylko dla podwójnego zasilania: Zamontuj trzy szynoprzewody w szafie obejścia serwisowego.
  3. Zdemontuj trzy szynoprzewody z zasilacza UPS. Zachowaj je dla opcjonalnego wyłącznika zespołu obciążenia (LBB), jeśli jest częścią systemu.
  4. Zdemontuj cztery szynoprzewody z zasilacza UPS. Wyrzuć je lub zachowaj jako części zamienne.

  Widok zasilacza UPS z przodu

  Widok szafy obejścia serwisowego z przodu

 9. Tylko dla systemu uziemienia TNC: Zamontuj dostarczony szynoprzewód łączący, aby połączyć szynoprzewód N z szynoprzewodem ochronnym, według ilustracji.

  Widok szafy obejścia serwisowego z przodu

QR code for this page

czy było to pomocne?