990-91381C-025

Przygotowanie na kable sygnałowe w systemach z dolnym przepustem kablowym

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur po zainstalowaniu płyt montażowych i nie wierć ani nie wycinaj dziur w pobliżu szafy.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  1. Usuń osłony.
  2. Przygotuj kable sygnałowe:
    1. Zdemontuj płyty montażowe.
    2. Wywierć/wytnij dziury na kable sygnałowe lub przepusty kablowe płycie montażowej. Zamontuj przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to konieczne.
    3. Ponownie zamontuj płyty montażowe.
  3. Poprowadź przewody sygnałowe z zasilacza UPS do szafy obejścia serwisowego i na zewnątrz przez jej dolną część.
  4. Załóż ponownie osłony.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?