990-91386-007

Τοποθέτηση του κενού ερμαρίου μπαταρίας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Αφήστε το κενό ερμάριο μπαταρίας καλυμμένο κατά τη δημιουργία οπών αγκύρωσης για να αποτρέψετε την εισχώρηση σκόνης ή λοιπών αγώγιμων υλικών στο σύστημα.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
 1. Μόνο για εγκατάσταση με δύο κενά ερμάρια μπαταρίας: Αφαιρέστε τους πλαϊνούς πίνακες που υποδεικνύονται από τα ερμάρια μπαταρίας στις γειτονικές πλευρές.
 2. Τοποθετήστε τα άγκιστρα αγκύρωσης από το κιτ στην πίσω πλευρά του ερμαρίου.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι κοχλίες αγκύρωσης στο έδαφος δεν παρέχονται.

  Πίσω όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

 3. Τοποθετήστε τα κενά ερμάρια μπαταρίας στην τελική θέση εγκατάστασης.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφήστε ελεύθερο χώρο 100 mm πίσω από τα κενά ερμάρια μπαταρίας για ροή αέρα.
 4. Στερεώστε τα πίσω άγκιστρα αγκύρωσης στο έδαφος.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι κοχλίες αγκύρωσης στο έδαφος δεν παρέχονται.
 5. Μόνο για εγκατάσταση με δύο κενά ερμάρια μπαταρίας: Τοποθετήστε τα άνω άγκιστρα ανοίγματος μεταξύ των κενών ερμαρίων μπαταρίας.

  Μπροστινή όψη δύο κενών ερμαρίων μπαταρίας

 6. Αφαιρέστε τα τέσσερα καλύμματα που υποδεικνύονται.

  Μπροστινή όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;