990-91386-025

Ustawianie pustej szafy bateryjnej

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Zakryj pustą szafę bateryjną podczas nawiercania otworów kotwiących, aby zapobiec dostawaniu się pyłu i innych przewodzących elementów do systemu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 1. Tylko do montażu w dwóch pustych szafach bateryjnych: Zdemontuj wskazane panele boczne z szaf bateryjnych na sąsiadujących bokach.
 2. Zamontuj wsporniki kotwiące z zestawu w tylnej części szafy.
  UWAGA: Śruby fundamentowe nie są załączone.

  Widok z tyłu pustej szafy bateryjnej

 3. Ustaw pustą szafę/szafy bateryjne w docelowym miejscu montażu.
  UWAGA: Zostaw 100 mm wolnego miejsca za pustą szafą/szafami bateryjnymi, by zapewnić dopływ powietrza.
 4. Przymocuj tylne wsporniki kotwiące do podłogi.
  UWAGA: Śruby fundamentowe nie są załączone.
 5. Tylko do montażu w dwóch pustych szafach bateryjnych: Zamontuj górne obejmy połączeniowe pomiędzy wszystkimi pustymi szafami bateryjnymi.

  Widok z przodu dwóch pustych szaf bateryjnych

 6. Zdemontuj cztery wskazane osłony.

  Widok z przodu pustej szafy bateryjnej

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?