990-91386-025

Instalacja baterii w pustej szafie bateryjnej

OSTRZEŻENIE
nieprzewidziane przenoszenie sprzętu
Nie wolno przenosić szafy bateryjnej po zamontowaniu baterii.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
  1. Umieść baterie na półkach w pustej szafie bateryjnej i połącz je ze sobą.
    UWAGA: Nie zakrywaj dziur w rogach półek, które są przeznaczone do przeprowadzania kabla pomiędzy półkami.

    Montaż dolnego przepustu kablowego z zestawem wyłącznika baterii

    Montaż górnego przepustu kablowego bez zestawu wyłącznika baterii

  2. Zapisz konfigurację baterii na etykiecie pustej szafy bateryjnej.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?