990-5912D-023

Endelig installasjon

  1. Lukk den indre døren og fest den med skruene.
  2. Fest etiketter på bryterens indikatorlamper, bryteren og diagrametiketten i henhold til systemet. Etikettene er vedlagt denne håndboken.

    Etiketter i enkelt system – én forsyningskilde

    Etiketter i enkelt system – to forsyningskilder

    Etiketter i forenklet 1+1 parallellsystem – én forsyningskilde

    Etiketter i forenklet 1+1 parallellsystem – to forsyningskilder

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?