990-5912D-023

Monter panelet for vedlikeholdsbypass på veggen

FORSIKTIG
Risiko for personskade eller skade på utstyret
 • Monter panelet for vedlikeholdsbypass på en vegg eller et stativ som har en solid struktur og kan bære enhetens vekt.
 • Bruk egnet maskinvare for veggen/racket.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
 1. Fjern skruene og åpne den indre døren i panelet for vedlikeholdsbypass.
 2. Mål og marker de fire monteringshullene på veggen.
   

  GVSBPSU10K20H

  GVSBPSU20K60H

  GVSBPSU80K120H

 3. Bor hull på hvert av de fire markeringsstedene og monter forankringsboltene.
 4. Monter panelet for vedlikeholdsbypass på veggen
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?