990-5912D-023

Klargjøre panelet for vedlikeholdsbypass for kabler

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av panelet for vedlikeholdsbypass.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Fjern pakningsplaten.
 2. Bor eller skjær ut hull for kabler eller installasjonsrør i pakningsplaten.
  FARE
  fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Pass på at det ikke finnes skarpe kanter som kan skade kablene.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 3. Monter installasjonsrør (hvis aktuelt) og monter pakningsplaten igjen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?