990-5912D-023

Installasjonsprosedyre for Galaxy VS UPS

Enkelt system – enkel forsyningskilde

Forenklet 1+1 parallellsystem – én forsyningskilde

Enkelt system – to forsyningskilder

Forenklet 1+1 parallellsystem – to forsyningskilder

  1. Monter panelet for vedlikeholdsbypass på veggen.
  2. Klargjøre panelet for vedlikeholdsbypass for kabler.
  3. Bare i land der det er obligatorisk: Fjern de nøytrale krysskoplingene.
  4. Kople til strømkablene for et 3:3 UPS-system.
  5. Gjør ett av følgende:
  6. Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet.
  7. Endelig installasjon.
For mer om flytting eller avvikling av panelet for vedlikeholdsbypass etter at installasjonen er fullført, se Avvikle eller flytte panelet for vedlikeholdsbypass til et nytt sted.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?