990-5912C-023

Kople til strømkablene for et 3:1 UPS-system

 1. Kople PE-kablene til PE-samleskinnen.

  GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

 2. Gjør ett av følgende:
  • For enkel forsyningskilde: Kople til inngangskablene fra strømforsyningen.
  • For to forsyningskilder: Kople til bypasskablene fra strømforsyningen (kun L1 og N).
 3. Gjør ett av følgende:
  • For enkel forsyningskilde: Kople til UPS-inngangskablene.
  • For to forsyningskilder: Kople til bypasskablene (kun L1 og N).
 4. Kople til UPS-utgangskablene.
 5. Kople til lastkablene.

  GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

 6. Fest kablene til kabelavlasterne til venstre, øverst og nederst på panelet for vedlikeholdsbypass med de medfølgende kabelstripsene.
QR code for this page

Var dette til hjelp?