990-5912D-023

Kople til strømkablene for et 3:1 UPS-system

 1. Kople PE-kablene til PE-samleskinnen.

  GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

 2. Gjør ett av følgende:
  • For enkel forsyningskilde: Kople til inngangskablene fra strømforsyningen.
  • For to forsyningskilder: Kople til bypasskablene fra strømforsyningen (kun L1 og N).
 3. Gjør ett av følgende:
  • For enkel forsyningskilde: Kople til UPS-inngangskablene.
  • For to forsyningskilder: Kople til bypasskablene (kun L1 og N).
 4. Kople til UPS-utgangskablene.
 5. Kople til lastkablene.

  GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

 6. Fest kablene til kabelavlasterne til venstre, øverst og nederst på panelet for vedlikeholdsbypass med de medfølgende kabelstripsene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?