990-5912D-023

Spesifikasjoner

MERK: Maksimal kortslutningsgrad: 10 kA RMS symmetrisk.
MERK: Panelet for vedlikeholdsbypass kan forsyne en last på opptil 120 kW/kVA såfremt den nøytrale strømmen (250 A) ikke overskrides:
  • ved 380 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 95 kVA.

  • ved 400 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 100 kVA.

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse

Se installasjonsveiledningen for UPS-systemet hvis du vil se anbefalt oppstrømsbeskyttelse.

Anbefalte kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 16 mm 2 for GVSBPSU10K20H, 70 mm2 for GVSBPSU20K60H og 150 mm2 for GVSBPSU80K120H.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Aluminiumskabler støttes ikke i et 80–100 kW forenklet 1+1 parallellsystem.

Du finner anbefalte kabelstørrelser i installasjonsveiledningen for UPS-systemet.

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Panel for vedlikeholdsbypass – forsendelsesvekt og -mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm* Bredde mm Dybde mm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220

Panel for vedlikeholdsbypass – vekt og mål

Kommersiell ref. Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Avstand

MERK: Avstandsmålene er kun publisert for luftstrøms- og servicetilgang. Se lokale sikkerhetskoder og standarder for andre krav for lokalområdet ditt.

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0°C til 40°C -25°C til 55°C
Relativ fuktighet 5–95 % ikke-kondenserende 10–80 % ikke-kondenserende
Høyde 0–3000 m  
Beskyttelsesklasse IP20
Farge RAL 9003, glansnivå 85 %

Samsvar

Sikkerhet IEC 62040-1: 2017, utgave 2.0, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 1: Sikkerhetskrav
Ytelse IEC 62040-3: ,2011-03, 2. utgave, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 3: Metode for angivelse av ytelses- og testkrav
Miljø IEC 62040-4: 2013-04, 1. utgave, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 4: Miljøaspekter – krav og rapportering
Merking CE
Jordingssystem TN-C, TN-S, TT
Overspenningskategori OVCIII
Beskyttelsesklasse I
Forurensningsgrad 2

Enlinjeskjemaer

Enlinjeskjemaer for Galaxy VS

UIB Enhetsinngangsbryter
SSIB Inngangsbryter for statisk svitsj
MBB Vedlikeholdsbypassbryter
IMB Intern vedlikeholdsbryter
UOB Enhetsutgangsbryter
SIB Systemisolasjonsbryter
MERK: Den interne vedlikeholdsbryteren (IMB*) i Galaxy VS UPSen kan ikke brukes i et system som har et panel for vedlikeholdsbypass, og den interne vedlikeholdsbryteren (IMB*) må låses i åpen posisjon med hengelås.

Galaxy VS – enkelt system – én forsyningskilde

Galaxy VS – enkelt system – to forsyningskilder

Galaxy VS – forenklet 1+1 parallellsystem – enkel forsyningskilde

Galaxy VS – forenklet 1+1 parallellsystem – to forsyningskilder

Enlinjeskjemaer for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M

UIB Enhetsinngangsbryter
SSIB Inngangsbryter for statisk svitsj
MBB Vedlikeholdsbypassbryter
UOB Enhetsutgangsbryter
MERK: Den interne MBB-bryteren i Easy UPS 3S/3M kan ikke brukes i et system som har et parallelt panel for vedlikeholdsbypass, og den interne MBB-bryteren må være låst i åpen posisjon. Bruk kun Ekst. MBB i det parallelle panelet for vedlikeholdsbypassdrift.

Easy UPS 3S og Easy UPS 3M – enkel forsyningskilde

Easy UPS 3S og Easy UPS 3M – to forsyningskilder

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?