990-5912D-023

Kople til signalkablene for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M – enkelt system

 1. Fjern de tre bryterindikatorlampene og tilhørende bryterindikatorlampeetiketter fra panelet for vedlikeholdsbypass. Bryterindikatorlamper støttes ikke for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M.

  GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

 2. Installer tre runde blindplugger (følger ikke med) i hullene i den indre døren.
 3. På kontrollterminalblokken fjerner du de interne tilkoplingene for bryterindikatorlampene (pinne 1–4).
 4. På kontrollterminalblokken endrer du den interne tilkoplingen for MBB-AUX-kontakten (pinne 7-8) fra Normalt lukket (NC) til Normalt åpen (NO).
 5. Kople Class 2/SELV-signalkablene fra kontrollterminalblokken på panelet for vedlikeholdsbypass til UPSen i henhold til konfigurasjonen.
  MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.

  GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

  MERK: Det er ikke en egen inngangskontakt på Easy UPS 3S for MBB. Bruk som standard J5 konfigurerbar inngangskontakt, konfigurer som Main CB NO.

  Easy UPS 3S

  Easy UPS 3M

 6. Stram til slakke signalkabler og fest signalkablene til kabelavlasterne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?