990-5912D-023

Kople til signalkablene for Galaxy VS UPS – forenklet 1+1 parallellsystem

MERK: Bryterindikatorlampene forsynes av UPS 1 og fungerer bare når UPS 1 er på.
MERK: Du finner meldekontaktene i det valgfrie parallelle installasjonssettet, GVSOPT006, som leveres med UPSen.
MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.
 1. Installer en meldekontakt i enhetsinngangsbryteren (UIB) / inngangsbryteren for statisk svitsj (SSIB) og vedlikeholdsbypassbryteren (MBB).
  1. Fjern meldekontaktdekselet på UIB-/SSIB- og MBB-bryteren.
  2. Monter meldekontakten fra sett GVSOPT006 på UIB-/SSIB- og MBB-bryteren.
  3. Kople non-Class 2/non-SELV-signalkablene til meldekontakten på UIB-/SSIB- og MBB-bryteren.
  4. Monter meldekontaktdekselet på UIB/SSIB- og MBB-bryteren igjen.
  5. Kun for GVSBPSU80K120H: Fest signalkablene til plasttappene for å sikre riktig avstand fra samleskinnene.

   GVSBPSU10K20H

   GVSBPSU20K60H

   GVSBPSU80K120H

 2. Kople Class 2/SELV-signalkablene for bryterindikatorlampene fra kontrollterminalblokken på panelet for vedlikeholdsbypass til UPSene i henhold til konfigurasjonen.
  MERK: Kretsen til bryterindikatorlampene ansees å tilhøre Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretser må isoleres fra hovedkretsen. Du må ikke kople kretser til bryterindikatorlampens terminaler med mindre det kan bekreftes at kretsen tilhører Class 2/SELV.

  Forenklet 1+1 parallellsystem – én forsyningskilde

  Forenklet 1+1 parallellsystem – to forsyningskilder

 3. På UPS 2: Kutt den forhåndsinstallerte krysskoplingen mellom pinne 8 og 9 på terminal J6618 på kort 640-4864.
  LES DETTE
  Fare for feil virkemåte i utstyret
  Kutt den forhåndsinstallerte krysskoplingen mellom pinne 8 og 9 på terminal J6618 på kort 640-4864 på UPS 2. 24 V_SELV_OUT kan ikke forsynes fra begge UPSene.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
 4. Kople non-Class 2/non-SELV-signalkablene fra kontrollterminalblokken på panelet for vedlikeholdsbypass til UPSene i henhold til konfigurasjonen.

  Forenklet 1+1 parallellsystem – én forsyningskilde

  Forenklet 1+1 parallellsystem – to forsyningskilder

  GVSBPSU10K20H

  GVSBPSU20K60H

  GVSBPSU80K120H

 5. Stram til slakke signalkabler og fest signalkablene til kabelavlasterne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?