990-6161A-004

Klargør til installation

  1. Drej batteriafbryderen (BB) til positionen OFF (åben).
  2. Fjern batteridækslerne.
  3. Fjern sidepaneler, der støder op til et andet modulært batteriskab eller en tilstødende UPS.
  4. Fjern de viste dæksler.
QR code for this page

Var dette nyttigt?