990-6161A-004

Monter kabelgennemføringsboksen på det modulære batteriskab

Kun til installation med fjernopstillet UPS.

UPS klassificeret til maksimalt 100 kW: Udfør nedenstående trin på modulært batteriskab 1.

UPS klassificeret til over 100 kW: Udfør nedenstående trin på alle de modulære batteriskabe med ekstern strømkabling.

 1. Fjern kabelgennemføringsboksen bag på det modulære batteriskab.

  Modulært batteriskab set bagfra

 2. Fjern øverste eller nederste forskruningsplade fra kabelgennemføringsboksen.
 3. Bor eller udskær huller til strømkabler/kabelgennemføringer i den øverste eller den nederste forskruningsplade. Installer kabelgennemføringer (medfølger ikke), hvis relevant.
  FARE
  fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Undlad at bore/udskære huller, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore/udskære huller tæt på skabet.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 4. Monter den øverste eller nederste forskruningsplade på kabelgennemføringsboksen igen.
 5. Monter kabelgennemføringsboksen på det modulære batteriskab. Bemærk, at kabelgennemføringsboksen monteres i omvendt position.

  Modulært batteriskab set bagfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?