990-6161A-004

Sammenkobl de modulære batteriskabe med hinanden

Brug installationssæt 0H-220042 og valgfrit seismisk sæt GVSOPT016 til denne procedure.
 1. Skub det modulære batteriskab yderst til højre på plads.
  1. Sænk de forreste og bagerste nivelleringsfødder på det modulære batteriskab med en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Brug et vaterpas til at sætte skabet i vater.
  BEMÆRK
  Fare for skade på udstyret
  Flyt ikke skabet, efter at nivelleringsfødderne er blevet sænket.
  Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 2. Gentag det forrige trin for hvert modulært batteriskab.
 3. Kun ved seismisk forankring: Installer de to sammenkoblingsbeslag mellem de modulære batteriskabe.
 4. Installer sammenkoblingsskruerne mellem de modulære batteriskabe.
 5. Installer mellemrumsdækslerne øverst og nederst mellem de modulære batteriskabe.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?