990-6161A-004

Tilslut strømkablerne til en UPS klassificeret til maksimum 100 kW

BEMÆRK
Fare for skade på udstyret
Tilslut kun DC kablerne fra batteriafbryder til batteriafbryder i installationer med en UPS klassificeret til maksimalt 100 kW. For installationer med en UPS klassificeret til over 100 kW, se Tilslut strømkablerne til en UPS klassificeret til over 100 kW.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Tilslut de forudinstallerede PE-kabler (0W50448) mellem de modulære batteriskabe som vist.
 2. Tilslut de forudinstallerede DC kabler (0W50425) mellem de modulære batteriskabe som vist. Tilslut DC- til DC- og tilslut DC+ til DC+ mellem de modulære batteriskabe.
  BEMÆRK: De forudinstallerede DC kabler er i parvise sæt: To kabler til DC- tilslutning og to kabler til DC+ tilslutning. Sørg for at tilslutte alle par mellem de modulære batteriskabe.

  Modulært batteriskab set fra venstre forfra

  Modulært batteriskab set fra højre forfra

  Modulære batteriskabe set ovenfra

 3. Til installation med tilstødende UPS: Følg UPS-installationsmanualen for at forbinde PE- og DC kablerne i UPS'en.
 4. Til installation med fjernopstillet UPS:
  1. Valgfrit: Du kan fjerne det højre sidepanel fra det modulære batteriskab 1 for lettere adgang. Monter sidepanelet igen, når strømkablingen er afsluttet.
  2. Frakobl det forudinstallerede PE-kabel og DC kabler fra modulært batteriskab 1. De forudinstallerede strømkabler er ikke lange nok til tilslutning til en fjernopstillet UPS.
  3. Tilslut PE-kablet og DC kablerne (medfølger ikke) i modulært batteriskab 1.
  4. Før PE- og DC kablerne ud gennem kabelgennemføringsboksen og ind i UPS'ens kabelforbindingsområde.
  5. Følg UPS-installationsmanualen for at forbinde PE- og DC kablerne i UPS'en.

  Modulært batteriskab 1 set fra venstre forfra

  Modulært batteriskab 1 set fra højre forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?