990-6161A-031

Förbered installationen

  1. Ställ batteribrytaren BB i öppet läge (AV).
  2. Ta bort täckplåtarna mot batterihyllorna.
  3. Ta bort de sidopaneler som kommer att ligga intill ett annat modulärt batteriskåp eller mot en dockad UPS.
  4. Ta bort de markerade höljena.
QR code for this page

Var det här till hjälp?