990-6161A-023

Klargjøre for installasjon

  1. Sett batteribryteren (BB) i åpen posisjon (AV).
  2. Fjern batteridekslene.
  3. Fjern sidepaneler som vil være tilstøtende til et annet modulært batterikabinett eller en tilstøtende UPS.
  4. Fjern de angitte dekslene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?