990-91263A-023

Kople til strømkabler for en UPS klassifisert for maksimalt 50 kW

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Kople kun til DC kablene fra batteribryteren til batteribryteren i installasjoner med en UPS klassifisert for maksimalt 50 kW. For installasjoner med en UPS som er klassifisert over 50 kW, må DC kablene fra hvert modulære batterikabinett koples direkte til UPSen. Se Kople til strømkabler for en UPS klassifisert over 50 kW.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
 1. Kople til de medfølgende PE-kablene (0W49449) mellom de modulære batterikabinettene som vist.

  To modulære batterikabinetter sett fra forfra

 2. Kople til de medfølgende DC kablene (0W49426) mellom de modulære batterikabinettene som vist.

  Modulært batterikabinett sett ovenfra

 3. For ekstern UPS:
  1. Kople til PE-kabelen og DC kablene (ikke vedlagt) i modulært batterikabinett 1
  2. Før PE-kablene og DC kablene ut gjennom kabelføringsboksen og inn i strømkabelområdet i UPSen.
  3. Følg installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til PE-kablene og DC kablene i UPSen.

  Modulært batterikabinett 1 for ekstern UPS sett forfra

 4. For tilstøtende UPS med interne batterier:
  1. Kople til den medfølgende PE-kabelen (0W49449) og de medfølgende DC kablene (0W49426) i UPSen. Følg installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til og rute PE-kabelen og DC kablene i UPSen.
  2. Kople til PE-kabler og DC kabler i modulært batterikabinett 1.

  Modulært batterikabinett 1 for tilstøtende UPS sett forfra

 5. For tilstøtende UPS for eksterne batterier:
  1. Kople til PE-kabelen (0W13065) og DC kablene (0W13071) fra det valgfrie settet, GVSOPT030, i modulært batterikabinett 1.
  2. Før PE- og DC kablene ut gjennom den høyre siden og inn i strømkabelområdet i UPSen.
  3. Følg installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til PE-kablene og DC kablene i UPSen.

  Modulært batterikabinett 1 for tilstøtende UPS sett forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?