990-91263A-023

Endelig installasjon

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Ved håndtering av batterier er det fare for elektrisk støt eller høy kortslutningsstrøm. Følgende forholdsregler må overholdes når du arbeider med batterier
 • Fjern klokker, ringer og andre metallobjekter.
 • Bruk verktøy med isolerte håndtak.
 • Bruk vernebriller, -hansker og -sko.
 • Legg ikke verktøy eller metalldeler oppå batteriene.
 • Kople fra ladekilden før du kopler til og fra batteriterminalene.
 • Fastslå om batteriet er utilsiktet jordet. Hvis det er utilsiktet jordet, fjerner du kilden fra jordingen. Kontakt med deler i et jordet batteri kan føre til elektrisk støt. Sannsynligheten for slike støt kan reduseres ved å fjerne slike jordinger under installasjon og vedlikehold (gjelder kun dersom utstyr og eksterne batterikilder ikke har en jordet forsyningskrets).
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
fare for skade på utstyret
Vent til systemet er klart til å slås på før du installerer batteriene i systemet. Tiden mellom batteriinstallasjon og oppstart av UPS-systemet må ikke overskride 72 timer eller 3 dager.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 1. Senk de fremre og bakre nivelleringsføttene på det modulære batterikabinettet med en skiftenøkkel til de får kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere at det modulære batterikabinettet står vannrett (i vater).
  LES DETTE
  Fare for skade på utstyret
  Ikke flytt på kabinettet etter at nivelleringsføttene har blitt senket.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
 2. Kun for seismisk forankring:
  1. Monter det fremre seismiske forankringsbeslaget på det modulære batterikabinettet med de medfølgende M8-boltene.
  2. Fest det fremre seismiske forankringsbeslaget på UPSen til gulvet. Bruk egnet maskinvare for gulvtypen – hulldiameteren i det fremre forankringsbeslaget er ø18 mm.
 3. Sett batteribryteren (BB) i åpen posisjon (AV).
 4. Skyv batterimodulene inn i sporene. Fyll hyllene fra bunnen og oppover.
 5. Skyv batterimodulhåndtaket ned og fest håndtaket til hyllen med den vedlagte skruen.
 6. Monter de angitte platene og dekslene igjen.
 7. Kople batteriterminalene til forsiden av batterimodulene.

  Batterimodul sett forfra

 8. Monter batteridekselet igjen.
 9. Monter frontplaten igjen.
  1. Sett de to tappene i bunnen av frontpanelet i det modulære batterikabinettet i skrå vinkel.
  2. Fest frontpanelremmen til det modulære batterikabinettet igjen.
  3. Lukk frontpanelet og lås med de to låseknappene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?