990-91263A-023

Spesifikasjoner for modulært batterikabinett

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Se installasjonsveiledningen for UPSen hvis du ønsker mer detaljerte spesifikasjoner for UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Maksimalt fire modulære batterikabinett kan koples til en UPS.

Antall batteriblokker 40
Antall batteristrenger Opptil 6
Nominell batterispenning (VDC) 480
Nominell flytespenning (VDC) 545
Maksimal boost-spenning (VDC) 571
Temperaturkompensasjon Aktivert
Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) 384
Maksimal batteristrøm (A) 150
Maksimal kortslutningsgrad 3,8 kA

Utløserinnstillinger for batteribryteren

Brytertype JDF36150
Ir (A) 150 (fast)
Im 5-10 Ir

Anbefalte kabelstørrelser for 380/400/415 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:

  • 90 °C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30°C

  • Bruk av kopperledere

  • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

DC+ / DC– 35 mm2
DC PE 16 mm2

Anbefalte kabelstørrelser for 200/208/220/480 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Kabelstørrelsen i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC), med følgende utsagn:

  • 90°C ledere (75°C avslutning)

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopperledere

Utstyrsjordingsledere (PE i denne håndboken) er dimensjonert i henhold til NEC, artikkel 250.122 og tabell 250.122.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC.

DC+ / DC– 1 AWG
DC PE 6 AWG

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Vekt og mål for modulært batterikabinett

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSMODBC6
– Tomt
– med seks batteristrenger

145
913
1485 521 847
MERK: En batterimodul veier omtrent 32 kg.

Avstand

MERK: Avstandsmålene er kun publisert for luftstrøms- og servicetilgang. Se lokale sikkerhetskoder og standarder for andre krav for lokalområdet ditt.
MERK: Nødvendig minimumsklaring på baksiden er 150 mm.

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C –15 °C til 40 °C
Relativ fuktighet 0–95 % ikke-kondenserende 10–80 % ikke-kondenserende
Høyde 0–3000 m  
Beskyttelsesklasse IP20
Farge RAL 9003, glansnivå 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?