990-91263A-023

Montere kabelføringsboksen på det modulære batterikabinettet

I en installasjon med en fjernoppstilt UPS som er klassifisert for maksimalt 50 kW: Utfør trinnene nedenfor på modulært batterikabinett 1.

I en installasjon med en fjernoppstilt UPS som er klassifisert over 50 kW: Utfør trinnene nedenfor på alle modulære batterikabinetter.

 1. Fjern kabelføringsboksen fra det modulære batterikabinettet.

  Modulært batterikabinett sett bakfra

 2. Fjern den øvre eller nedre pakningsplaten fra kabelføringsboksen.
 3. Bor/skjær hull for strømkabler/installasjonsrør i den øvre eller nedre pakningsplaten. Monter installasjonsrør (ikke inkludert), hvis det er aktuelt.
  FARE
  fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Du må ikke bore eller skjære hull med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av kabinettet.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 4. Monter den øvre eller nedre pakningsplaten på kabelføringsboksen igjen.
 5. Monter kabelføringsboksen på de modulære batterikabinettene. Merk: Kabelføringsboksen monteres i omvendt posisjon.

  Modulært batterikabinett sett bakfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?