990-91260D-032

เชื่อมต่อสายไฟฟ้า

ประกาศ
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
เพื่อให้แน่ใจว่าการแบ่งปันโหลดถูกต้องในการทำงานแบบบายพาสในระบบขนาน:
 • สายบายพาสทั้งหมดของ UPS ทุกเครื่องต้องยาวเท่ากัน
 • สายเอาต์พุตทั้งหมดของ UPS ทุกเครื่องต้องยาวเท่ากัน
 • สายอินพุตทั้งหมดสำหรับ UPS ทุกเครื่องต้องยาวเท่ากัน (จำเป็นเฉพาะในระบบเมนเดี่ยวเท่านั้น)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
หมายเหตูู: UPS ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับระบบสายดินของ TNS การติดตั้งแบบ 3 สาย โดยใช้บัสบาร์แบบบอนดิ้งจะส่งผลให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหลสูงขึ้น
 1. เฉพาะสำหรับระบบ TN-C/ระบบสายดิน 3 สาย: ย้ายบัสบาร์แบบบอนดิ้งจากตำแหน่ง (A) ไปยังตำแหน่ง (B) เพื่อเชื่อมต่อบัสบาร์ N เข้ากับบัสบาร์ G/PE

  มุมมองด้านหลังของ UPS

 2. สำหรับระบบเมนคู่เท่านั้น: ถอดสายจุดต่อระบบเมนเดี่ยวที่อยู่ด้านหลังเทอร์มินอลเอาต์พุต/บายพาส

  มุมมองด้านหลังของ UPS

 3. เชื่อมต่อสายไฟตามที่แสดง:
  1. ต่อสายตัวนำสายดินสำหรับอุปกรณ์/PE
  2. เชื่อมต่อสายอินพุต
  3. สำหรับระบบเมนคู่เท่านั้น: เชื่อมต่อสายสัญญาณบายพาส
  4. เชื่อมต่อสายเอาต์พุต
  หมายเหตูู: บิดปลอกฉนวนด้วยค่าแรงขัน 3.7 Nm (2.7 lb-ft / 32.7 lb-in)

  มุมมองด้านหลังของ UPS

  ข้อควรระวัง
  ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
  ตรวจสอบความแน่นของหางปลา/ปลอกฉนวน ถ้าหางปลา/ปลอกฉนวนขยับเนื่องจากการดึงสาย อาจทำให้สลักเกลียว/สกรูหลวมได้
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
 4. ติดตั้งเพลตหลังด้านขวากลับเข้าที่
 5. ติดตั้งเพลตเข้าสายหลังด้านซ้ายบน UPS กลับเข้าที่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?