990-5913E-023

Kople signalkablene til Galaxy VS UPS.

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene for å sikre tilstrekkelig isolasjon.
MERK: Bruk doble isolerte signalkabler. Signalkablene må ha en minimumsklassifisering på 600 V.
 1. Installer temperatursensoren som følger med UPSen, øverst i det klassiske batterikabinettet.
  ADVARSEL
  Brannfare
  Plasser temperatursensoren som beskrevet for å sikre riktig temperaturmåling.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 2. Rut kablene til batteritemperatursensoren gjennom bunnen av det klassiske batterikabinettet til UPSen, og kople til som vist.
  MERK: En batteritemperatursensor leveres med UPSen. Kontakt Schneider Electric hvis du vil kjøpe en ekstra temperatursensor (0J-0M-1160).
  MERK: Kablene til batteritemperatursensoren anses som Class 2 og SELV. Class 2- og SELV-kretser må isoleres fra hovedkretsen.
 3. Fjern dekselet på batteribryteren.
 4. Kople signalkablene til batteribryteren:
  1. Kople signalkablene til meldekontakten.
  2. Kople signalkablene til underspenningsspolen.
  3. Før signalkablene ut gjennom den nedre åpningen på batteribryteren.
 5. Før signalkablene fra baksiden av batteribryteren og ut gjennom bunnen av det klassiske batterikabinettet.

  Batteribryter vist bakfra

 6. Monter dekselet på batteribryteren igjen.
 7. Kople signalkablene til UPSen som vist.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?