990-5912C-031

Installationsmetod för Galaxy VS UPS

Singelsystem – enkelmatad försörjning

Förenklat 1+1 parallellsystem – enkelmatad försörjning

Singelsystem – dubbelmatad försörjning

Förenklat 1+1 parallellsystem – dubbelmatad försörjning

  1. Montera underhållsbypasspanelen på väggen.
  2. Förbered bypasspanelen för kablage.
  3. Endast i länder där det krävs: Ta bort nollbygligen.
  4. Anslut kraftkablarna för ett 3:3 UPS-system.
  5. Gör något av följande:
  6. Lägg till översatta säkerhetsetiketter på produkten.
  7. Slutlig installation.
QR code for this page

Var det här till hjälp?