990-5912C-031

Specifikationer

OBS: Maximal kortslutningstålighet: 10 kA RMS symmetriskt.
OBS: GVSBPSU80K120H kan stödja en belastning på upp till 120 kW/kVA så länge som den neutrala strömmen (250 A) inte överskrids:
  • vid 380 V uppnås maximal neutralströmskapacitet med en 95 kVA icke-linjär belastning.

  • vid 400 V uppnås maximal neutralströmskapacitet med en 100 kVA icke-linjär belastning.

Rekommenderat skydd/avsäkring

Se UPS-installationshandboken för rekommenderat skydd/avsäkring.

Rekommenderade kabeldimensioner

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 16 mm2 för GVSBPSU10K20H, 70 mm2 för GVSBPSU20K60H och 150 mm2 för GVSBPSU80K120H.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Aluminiumkablar stöds inte i 80–100 kW förenklade 1+1 parallellsystem.

Se UPS-installationshandboken för rekommenderade kabelstorlekar.

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Vikt och mått för manuell underhållsbypasspanel

Kommersiell referens Vikt kg Höjd mm Bredd mm Djup mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Friutrymme

OBS: Friutrymmesmåtten publiceras endast för luftflöde och serviceåtkomst. Rådgör med lokala säkerhetskoder och standarder för ytterligare krav i ditt lokala område.

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 40 °C -25 °C till 55 °C
Relativ luftfuktighet 0–95 % icke-kondenserande 0–95 % icke-kondenserande
Höjd 0–3 000 m  
Skyddsklass IP20
Färg RAL 9003, glansnivå 85 %

Enlinjeschema

Enlinjeschema för Galaxy VS

UIB Ingångsbrytare
SSIB Statisk ingångsbrytare
MBB Underhållsbypassbrytare
IMB Intern bypassbrytare
UOB Enhetens utgångsbrytare
SIB Systemisoleringsbrytare
OBS: Den interna underhållsbrytaren (IMB*) i Galaxy VS UPS kan inte användas i ett system med en bypasspanel och den interna underhållsbrytaren (IMB*) måste låsas i öppet läge.

Singelsystem – singelsystem – enkelmatad försörjning

Galaxy VS – singelsystem – dubbelmatad försörjning

Galaxy VS – förenklat 1+1 parallellsystem – enkelmatad försörjning

Galaxy VS – förenklat 1+1 parallellsystem – dubbelmatad försörjning

Enlinjeschema för Easy UPS 3S och Easy UPS 3M

UIB Ingångsbrytare
SSIB Statisk ingångsbrytare
MBB Underhållsbypassbrytare
UOB Enhetens utgångsbrytare
OBS: Den interna MBB:n i Easy UPS 3S/3M kan inte användas i ett system med en parallell underhållsbypasspanel, och den interna MBB:n måste låsas i det öppna läget. Använd endast Ext. MBB i den parallella underhållsbypasspanelen för underhållsbypassdrift.

Easy UPS 3S och Easy UPS 3M – enkelmatad försörjning

Easy UPS 3S och Easy UPS 3M – dubbelmatad försörjning

QR code for this page

Var det här till hjälp?