990-5912D-031

Anslut signalkablarna för Easy UPS 3S och Easy UPS 3M – singelsystem

 1. Ta bort de tre indikatorlamporna för brytarna och etiketterna från underhållsbypasspanelen. Indikatorlamporna för brytarna stöds inte av Easy UPS 3S och Easy UPS 3M.

  GVSBPSU20K60H och GVSBPSU80K120H

 2. Installera tre runda pluggar (medföljer inte) i hålen i innerdörren.
 3. Ta bort de interna kopplingarna för brytarindikatorlamporna (stift 1–4) på styrplinten.
 4. Ändra den interna anslutningen för MBB AUX-omkopplarna (stift 7–8) på styrplinten från normalt sluten (NC) till normalt öppen (NO).
 5. Anslut Class 2/SELV-signalkablarna från styrplinten i bypasspanelen till UPS-enheten enligt konfigurationen.
  OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.

  GVSBPSU20K60H och GVSBPSU80K120H

  OBS: Det finns ingen dedikerad ingångskontakt på Easy UPS 3S för MBB. Som standard används den konfigurerbara ingångskontakten J5. Konfigurera som Main CB NO.

  Easy UPS 3S

  Easy UPS 3M

 6. Spänn signalkablarna så att de inte slakar och fäst signalkablarna till kabelavlastarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?