990-5912D-031

Anslut signalkablarna för Galaxy VS UPS – förenklat 1+1 parallellsystem

OBS: Brytarindikatorlamporna medföljer UPS 1 och fungerar bara när UPS 1 är strömförsörjd.
OBS: AUX-omkopplarna finns i det valbara parallellinstallationspaketet GVSOPT006 som levereras med UPS-enheten.
OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.
 1. Installera en AUX-omkopplare ingångsbrytaren (UIB)/statiska ingångsbrytaren till statiska switchen (SSIB) och bypassbrytaren för internt underhåll (UBB)
  1. Ta bort AUX-omkopplarlocket på UIB/SSIB och MBB-brytaren.
  2. Installera AUX-omkopplaren från kit GVSOPT006 i UIB/SSIB och MBB-brytaren.
  3. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna till AUX-omkopplaren i UIB/SSIB och MBB-brytaren.
  4. Sätt tillbaka skyddet till AUX-omkopplaren på UIB/SSIB och MMB-brytaren.
  5. Endast för GVSBPSU80K120H: Fäst signalkablarna på plastflikarna för att säkerställa korrekt separation från busstängerna.

   GVSBPSU10K20H

   GVSBPSU20K60H

   GVSBPSU80K120H

 2. Anslut Class 2/SELV-signalkablarna för brytarindikatorlamporna från styrplinten i bypasspanelen till UPS-enheterna enligt din konfiguration.
  OBS: Brytarindikatorlampkretsen betraktas som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretsar måste isoleras från primärkretsen. Anslut inte någon krets till brytarindikatorlampornas terminaler om det inte kan bekräftas att kretsen är Class 2/SELV.

  Förenklat 1+1 parallellsystem – enkelmatad försörjning

  Förenklat 1+1 parallellsystem – dubbel försörjning

 3. På UPS 2: Kapa den förinstallerade bygeln mellan stift 8 och 9 på kontaktdonet för J6618 på kort 640-4864.
  OBS!
  Risk för felaktigt utrustningsbeteende
  Kapa den förinstallerade bygeln mellan stift 8 och 9 på terminal J6618 ombord på 640-4864 på UPS 2. 24 V_SELV_OUT kan inte levereras från båda UPS-enheterna.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
 4. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna från styrplinten i bypasspanelen till UPS-enheterna enligt din konfiguration.

  Förenklat 1+1 parallellsystem – enkelmatad försörjning

  Förenklat 1+1 parallellsystem – dubbelmatad försörjning

  GVSBPSU10K20H

  GVSBPSU20K60H

  GVSBPSU80K120H

 5. Spänn signalkablarna så att de inte slakar och fäst signalkablarna till kabelavlastarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?