990-5912D-031

Anslut signalkablarna för Galaxy VS UPS – singelsystem

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.

GVSBPSU10K20H

GVSBPSU20K60H och GVSBPSU80K120H

 1. Anslut Class 2/SELV-signalkablarna för brytarindikatorlamporna från styrplinten i underhållsbypasspanelen till UPS-enheten enligt din konfiguration.
  OBS: Brytarindikatorlampkretsen betraktas som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretsar måste isoleras från primärkretsen. Anslut inte någon krets till brytarindikatorlampornas terminaler om det inte kan bekräftas att kretsen är Class 2/SELV.

  Singelsystem – enkelmatad försörjning

  Singelsystem – dubbelmatad försörjning

 2. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna från styrplinten i bypasspanelen till UPS-enheten enligt konfigurationen.

  Singelsystem – enkelmatad försörjning

  Singelsystem – dubbelmatad försörjning

 3. Spänn signalkablarna så att de inte slakar och fäst signalkablarna till kabelavlastarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?