990–5914A–031

Montera batterikretsbrytaren på väggen

OBSERVERA
Risk för personskada eller materiell skada
  • Montera batterikretsbrytaren på en vägg eller ett rack som är strukturellt lämplig och kan stödja enhetens vikt.
  • Använd lämplig hårdvara (medföljer inte) för att montera batterikretsbrytaren på väggen.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS: Fyra M10 x 30 torx och muttrar levereras för montering av batterikretsbrytaren på ett rack.

20-80 kW batterikretsbrytare

100-200 kW batterikretsbrytare

  1. Mät och markera de fyra monteringshålen på väggen.
  2. Borra hål i var och en av de fyra markerade platserna.
  3. Lossa de tre skruvarna och öppna den inre luckan.

    Batterikretsbrytaren framifrån

  4. Montera batterikretsbrytaren i de fyra hålen på väggen.
QR code for this page

Var det här till hjälp?