990-91260D-023

Kople til eksterne kommunikasjonskabler

 1. Kople de eksterne kommunikasjonskablene til portene i UPS-kontrollerboksen.

  Kontrollerboksen vist forfra

  1. Universell I/U-port for innebygd nettverksstyringskort.

  2. Modbus-port for innebygd nettverksstyringskort.

  3. Nettverksport for innebygd nettverksstyringskort. Bruk en skjermet nettverkskabel.

  MERK: Kontroller at du kopler til riktig port for å unngå konflikter i nettverkskommunikasjonen.

Kople til Modbus-kablene

 1. Kople Modbus-kablene til UPSen(e). Bruk enten 2-leder- eller 4-ledertilkopling.
  • Alle Modbus-signalkabler må være dobbeltisolert/mantlet og minimum være klassifisert for 30 VDC.

  • Skjermede tvinnete kabler må brukes ved Modbus-tilkoplinger. Den skjermede tilkoplingen til jording må være så kort som mulig (ideelt under 1 cm). Skjermen må være koplet til Ch Gnd-pinnen på hver enhet.

  • Kablingen må utføres i samsvar med lokale forskrifter for ledninger.

  • Før signalkablene separat fra strømkablene for å sikre tilstrekkelig isolasjon.

  • Modbus-porten er galvanisk isolert med Com-pinnen som jordreferanse.

  Eksempel: 2-ledertilkopling med to UPS-enheter

  Eksempel: 4-ledertilkopling med to UPS-enheter

 2. Installer 150 ohm-avslutningsmotstander i hver ende av hver buss dersom bussene er svært lange og opererer med høy datahastighet. Busser under 610 meter ved 9600 baud eller under 305 meter ved 19 200 baud burde ikke trenge avslutningsmotstand.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?