990-91260D-023

Klargjøre for installasjon

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull til kabler eller installasjonsrør med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.
 1. Fjern frontpanelet.
 2. Fjern toppdekselet:
  1. Fjern skruene og vipp opp fronten av toppdekselet.
  2. Skyv toppdekslet mot baksiden for å fjerne det. Tappene på baksiden av toppdekselet må koples fra sporene på baksiden av UPSen.
 3. Fjern batteridekselet. Kople fra batteriterminalene på forsiden av batterimodulene.
 4. Fjern de bakre pakningsplatene og de bakre børsteplatene fra UPSen. Disse er beregnet på føring av signalkabler.

  UPS sett bakfra

 5. Gjør ett av følgende:
  • For installasjon uten installasjonsrør: Monter børsteplatene igjen.
  • For installasjon med installasjonsrør: Bor et hull i pakningsplatene for installasjonsrør, monter installasjonsrør og sett på pakningsplatene igjen.
 6. Før non-Class 2/non-SELV-signalkablene gjennom den venstre bakre børste-/pakningplaten og inn i UPSen.

  UPS uten installasjonsrør sett bakfra

  UPS med installasjonsrør sett bakfra

 7. Før Class 2/SELV-signalkablene gjennom den midtre bakre børste-/pakningsplaten og inn i UPSen.
 8. Før de eksterne kommunikasjonskablene som koples til kontrollerboksen, gjennom den høyre bakre børste-/pakningsplaten og gjennom kabelkanalen til forsiden av UPSen.
 9. Fjern venstre pakningsplate fra baksiden av UPSen.

  UPS sett bakfra

 10. Bor/skjær hull for strømkabler/installasjonsrør i pakningsplaten. Monter installasjonsrør (ikke inkludert), hvis det er aktuelt.
 11. Fjern høyre bakplate for bedre tilgang.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?