990-91379A-022

De ingangscontacten configureren

 1. Tik op Configuratie > Contacten en relais en selecteer het ingangscontact dat u wilt configureren.
 2. Selecteer een functie in de vervolgkeuzelijst voor het geselecteerde ingangscontact:
  Geen: Geen actie toegewezen aan dit ingangscontact. Generator voedt de UPS: Ingang om aan te geven dat de UPS door een generator wordt gevoed. U moet ook de reductie van de batterijlaadstroom selecteren wanneer de UPS door een generator wordt gevoed. Stel Batterijlaadvermogen tijdens voeding van generator in op 0% (geen laden van batterijen), 10%, 25%, 50%, 75% of 100% (volledig laden van batterijen). Batterijlaadvermogen tijdens voeding van generator kan alleen voor deze functie worden geselecteerd.
  Aardingsfout: Ingang om aan te geven dat er zich een aardingsfout voordoet. Ventilatie in batterijruimte werkt niet: Ingang om aan te geven dat de ventilatie van de batterijruimte niet bruikbaar is. Wanneer de ingang actief is, gaat de batterijlader UIT.
  Gebruikergedefinieerd 1: Ingang voor algemeen gebruik. Externe batterijbewaking heeft fout gedetecteerd: Ingang om aan te geven dat de externe batterijcontrole een fout heeft gedetecteerd. Wanneer de ingang actief is, zet de UPS een alarm in (geen andere actie).
  Gebruikergedefinieerd 2: Ingang voor algemeen gebruik. Hoge-efficiëntiemodus is uitgeschakeld: Als deze ingang is geactiveerd, kan de UPS niet naar de hoge-efficiëntiemodus (ECO-modus en ECOnversion-modus) gaan of zal het actieve hoge-efficiëntiemodi uitschakelen.
  Bewaking externe energieopslag detecteerde kleine storing: Ingang om aan te geven dat de bewaking van externe energieopslag een kleine storing heeft gedetecteerd. Extern signaal schakelt lader uit: Als deze ingang actief is, gaat de lader UIT bij een signaal van externe apparatuur, bijvoorbeeld bij een signaal van de externe energieopslag zijn.
  Bewaking externe energieopslag detecteerde grote storing: Ingang om aan te geven dat de bewaking van externe energieopslag een grote storing heeft gedetecteerd. Temperatuur van transformator is te hoog: Ingang om aan te geven dat er een alarm voor een te hoge transformatortemperatuur is.
 3. Tik op OK om uw instellingen op te slaan.
QR code for this page

Was dit nuttig?