990-91379C-022

De UPS-instellingen herstellen met een USB-apparaat

OPMERKING: De UPS kan alleen instellingen accepteren die oorspronkelijk zijn opgeslagen van dezelfde UPS. Opgeslagen instellingen van andere UPS-eenheden kunnen niet opnieuw worden gebruikt.
Instellingen kunnen alleen worden hersteld wanneer de UPS in onderhoudsbypassmodus of uit staat.
OPMERKING: De eenheidingangsschakelaar (UIB) aan het einde van de uitschakelprocedure niet openen. Als u dit doet wordt de stroom naar het display uitgeschakeld.
  1. Tik op Besturing > Begeleide cycli > UPS-systeem uitschakelen of Besturing > Begeleide cycli > UPS in parallel systeem uitschakelen en volg de stappen die op het display worden weergegeven.
  2. Selecteer Configuratie > Opslaan/herstellen .
  3. Open de deur.
  4. Steek uw USB-apparaat in een van de USB-poorten op de UPS.
  5. Tik op Herstellen om opgeslagen UPS-instellingen van het USB-apparaat te implementeren. Wacht tot de systeemniveau-controller automatisch opnieuw wordt opgestart.
    OPMERKING: Verwijder het USB-apparaat pas als het herstelproces is voltooid.
  6. Selecteer Besturing > Begeleide cycli > UPS-systeem inbedrijfstellen of Besturing > Begeleide cycli > UPS in parallel systeem inbedrijfstellen en volg de stappen die op het display worden weergegeven.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?