990-91379C-022

De schakelaars configureren

OPMERKING: Deze configuratie is verplicht voor een goede werking van de UPS.
  1. Tik op Configuratie > Schakelaars .
  2. Tik op de verschillende schakelaars in het blindschema om te configureren welke schakelaars in het UPS-systeem aanwezig zijn. Een vierkant met een betekent dat de schakelaar aanwezig is; een leeg vierkant betekent dat de schakelaar niet aanwezig is. De aanwezigheid van BF2 kan alleen worden geconfigureerd door Schneider Electric Service.
    OPMERKING: In een batterijoplossing kan de UPS maximaal vier batterijschakelaars bewaken. Het blindschema toont slechts één batterijschakelaar (BB), zelfs als er meer batterijschakelaars zijn aangesloten en geconfigureerd voor bewaking. Als een of meer bewaakte batterijschakelaars zich in de gesloten positie bevinden, wordt de batterijschakelaar op het blindschema weergegeven als gesloten. Als alle bewaakte batterijschakelaars zich in de open positie bevinden, wordt de batterijschakelaar op het blindschema weergegeven als open.
  3. Tik op OK om uw instellingen op te slaan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?