990-91379B-032

การทดสอบ

ระบบ UPS สามารถทำการทดสอบดังต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจถึงการทำงานอย่างถูกต้องของระบบ:

  • การแจ้งเตือนด้วยระบบเสียง

  • ไฟ LED แสดงสถานะ

  • ไฟของเบรกเกอร์

  • การปรับเทียบในเวลาทำงาน

  • แบตเตอรี่

แตะปุ่มเมนูบนหน้าจอหลักและเลือก การซ่อมบำรุง และ กริ่ง หรือ ไฟ LED แสดงสถานะ หรือ ไฟของเบรกเกอร์ เพื่อเริ่มการทดสอบการทำงานของส่วนเหล่านี้ ดู เริ่มการปรับเทียบเวลาการสำรองไฟของแบตเตอรี่ และ เริ่มการทดสอบแบตเตอรี่ สำหรับรายละเอียดและข้อกำหนดสำหรับการทดสอบเหล่านี้

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?