990-91381C-032

เชื่อมต่อบัสบาร์ระหว่างตู้บายพาสการซ่อมบำรุงและ UPS ในระบบเมนเดี่ยว

บัสบาร์และชิ้นส่วนฉนวนมีมาให้ในชุด พร้อมกับตู้บายพาสการบำรุงรักษา หมายเลขชิ้นส่วนที่แสดงในภาพประกอบจะพิมพ์อยู่บนชิ้นส่วน ใช้สกรู M8x30 ที่ให้มา โดยปรับแรงบิด 17.5 Nm

  1. ติดตั้งบัสบาร์นิวตรอน, บัสบาร์ DC, ส่วนฉนวน และบัสบาร์ PE

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  2. ติดตั้งบัสบาร์อินพุตและส่วนฉนวน

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  3. ติดตั้งบัสบาร์เอาต์พุตและชิ้นส่วนฉนวน

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?