990-91381C-032

เตรียมสายเคเบิลสัญญาณสำหรับสายสัญญาณในระบบทางเข้าสายเคเบิลด้านบน

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดตั้งไว้ และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้กับตู้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 1. เตรียม UPS สำหรับสายเคเบิลสัญญาณ:
  1. ถอดฝาครอบออก
  2. ถอดเพลตโลหะและแผ่นแปรงด้านบนออกจากด้านบนของ UPS

   มุมมองด้านหน้าของ UPS

  3. สำหรับการติดตั้งโดยไม่มีท่อร้อยสาย : ติดตั้งเพลตแปรงกลับเข้าที่เดิม
  4. สำหรับการติดตั้งที่มีท่อร้อยสายไฟ: เจาะรูในเพลตเข้าสายสำหรับท่อร้อยสาย ติดตั้งท่อร้อยสาย และติดตั้งเพลตเข้าสายกลับเข้าที่เดิม
 2. เดินสายเคเบิลสัญญาณตามที่แสดงเพื่อแยกสายเคเบิล Class 2/SELV จากสายเคเบิล non-Class 2/non-SELV ตัวแบ่งภายในช่องเคเบิลจะแยกสายเคเบิล

  มุมมองด้านหน้าของ UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?