990-91381C-023

Installere samleskinner mellom UPSen og vedlikeholdsbypasskabinettet i systemer med enkel forsyningskilde

Samleskinnene og isolasjonsdelene leveres i et sett sammen med vedlikeholdsbypasskabinettet. Delenumrene som vises i illustrasjonene, er trykt på delene. Bruk de medfølgende M8x30-skruene og sett dreiemomentet til 17,5 Nm.

  1. Installer de nøytrale samleskinnene, DC samleskinnene, isolasjonsdelen og PE-samleskinnen.

    UPS vist forfra

  2. Installer inngangssamleskinnene og isolasjonsdelen.

    UPS vist forfra

  3. Installer utgangssamleskinnene og isolasjonsdelene.

    UPS vist forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?