990-91381-032

เตรียม UPS สำหรับการเชื่อมต่อบัสบาร์ภายใน

 1. ปรับตำแหน่งบัสบาร์ PE ใน UPS
  1. ถอดสายเคเบิล EMC และตัวยึดสาย EMC ออกจากบัสบาร์ PE
  2. ย้ายบัสบาร์ PE คลายสายยึดที่เชื่อมต่อกับบัสบาร์ PE หากจำเป็น และขันให้แน่นอีกครั้งหลังจากเคลื่อนย้ายบัสบาร์ PE
  3. ถอดตัวยึดที่ด้านหลังและนำไปทิ้ง
  4. ถอดตัวยึดที่ด้านหน้าและติดตั้งตัวยึดด้านหลัง
  5. เชื่อมต่อสายเคเบิล EMC และที่ยึดสายเคเบิล EMC เข้ากับโครงตัวยึดใหม่ที่ด้านหลัง
 2. งอแผ่นกั้นโซน M ขึ้นบนกล่องพลาสติก ซึ่งจำเป็นเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับบัสบาร์ภายในระหว่างตู้บายพาสการบำรุงรักษาและ UPS
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?