990-91381C-032

เตรียมสายเคเบิลสัญญาณในระบบที่มีทางเข้าสายเคเบิลด้านล่าง

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดตั้งไว้ และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้กับตู้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
  1. ถอดฝาครอบออก
  2. เตรียมสายเคเบิลเดี่ยว
    1. ติดตั้งแผ่นโลหะกลับเข้าที่
    2. เจาะรูสำหรับสายเคเบิลสัญญาณหรือท่อร้อยสายในแผ่นโลหะ ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ไม่ได้ให้มา) หากจำเป็น
    3. ติดตั้งเพลตกลับเข้าอีกครั้ง
  3. เดินสายเคเบิลสัญญาณจาก UPS ไปยังตู้บายพาสการบำรุงรักษาและออกทางด้านล่างของตู้บายพาสการบำรุงรักษา
  4. ติดตั้งฝาครอบกลับเข้าที่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?