990-91381C-032

เชื่อมต่อสายไฟฟ้า

 1. เดินสายไฟผ่านด้านบนหรือด้านล่างของตู้บายพาสการบำรุงรักษา
 2. เชื่อมต่อสาย PE, สายเคเบิลอินพุต, สายเคเบิลบายพาส (ในระบบเมนคู่), สายเคเบิลโหลดและสายเคเบิล DC ประกอบสายเคเบิลเข้ากับบัสบาร์ตามที่แสดง

  เมนเดี่ยว

  เมนคู่

  Cable Lug ไปยัง Busbar Assembly

  1. แหวนสปริง - มีให้ในชุด

  2. แหวนรองแบบแบน (ไม่มีให้)

 3. ตรวจสอบความแน่นของหางปลา
  ข้อควรระวัง
  ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
  ตรวจสอบความแน่นของหางปลา ถ้าหางปลาขยับเนื่องจากการดึงสาย อาจทำให้สลักเกลียวหลวมได้
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
 4. ติดตั้งแผงด้านขวาบนตู้บายพาสการบำรุงรักษาอีกครั้ง
 5. จัดตำแหน่งฝาครอบป้องกันใหม่ที่แผงด้านขวา ใช้สกรู M6 อีกครั้ง
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?