990-5910F-031

Lysdiodindikator för status vid olika UPS-driftlägen

Om displayen slutar fungera, kan du se UPS-driftläget via statusindikatorlamporna bakom frontpanelen.

  • Grönt ljus betyder att funktionen är aktiv.

  • Inget ljus betyder att funktionen är inaktiv.

  • Rött ljus betyder att funktionen är ur drift eller i larmtillstånd.

Dubbel konvertering (normal drift)
Batteridrift (i system med dubbel matning med bypass tillgänglig)
Batteridrift (för enkelmatad försörjning eller system med dubbel matning utan tillgänglig bypass)
Begärd statisk bypassdrift
Tvingad statisk bypassdrift
ECO-läge
eConversion-läge
Off-läge
Statisk bypass-standbydrift
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?