990-5910F-025

Ustawianie daty i godziny

  1. Stuknij przyciski Konfiguracja > Ogólne > Data i godzina .
  2. Ustaw Rok, Miesiąc, Dzień, Godzinę, Minutę i Sekundę.
  3. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?