990-5910F-025

Konfiguracja Trybu wysokiej wydajności

  1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > Wysoka wydajność .
  2. Wybierz opcję Tryb wysokiej wydajności: Wyłącz, Tryb EKO lub eConversion.
    UWAGA: Skontaktuj się z firmą Schneider Electric, aby włączyć Tryb EKO.
  3. Wybierz opcję Kompensator harmoniczny eConversion, jest dostępna.
  4. Wybierz opcję Harmonogram wysokiej wydajności: Aktywne zg. z harmonog., Zawsze aktywne lub Zawsze nieaktywne.
    1. W przypadku opcji Aktywne zg. z harmonog., stuknij opcję Harmonogram i zaplanuj harmonogram zgodnie z potrzebami.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?