990-5910F-025

Wyłączenie w tryb obejścia serwisowego dla pojedynczego systemu UPS z zainstalowanym kluczem Kirk

UWAGA: Wyłącznik można obsługiwać tylko wtedy, gdy świeci się lampka wyłącznika.
 1. Wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
 2. Przytrzymaj przycisk SKRU, przekręć i wyjmij klucz A z blokady SKRU.
 3. Włóż klucz A do blokady wyłącznika obejścia serwisowego MBB i przekręć klucz.
 4. Zamknij wyłącznik obejścia serwisowego (MBB).
 5. Otwórz wyłącznik wyjścia układu (UOB).
 6. Obróć i wyjmij klucz B z blokady wyłącznika wyjściowego jednostki UOB.
 7. Włóż klucz B do blokady SKRU i przekręć klucz do pozycji zamkniętej.
 8. Wybierz Sterowanie > Falownik > Falownik wyłączony.
 9. Otwórz wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB) (jeśli jest obecny).
 10. Otwórz bezpieczniki baterii.
 11. Otwórz wyłącznik wejściowy jednostki (UIB).
QR code for this page

czy było to pomocne?