990-5910F-025

Włączanie protokołów HTTP/HTTPS

  1. Uzyskaj dostęp do sieciowego interfejsu zarządzania za pomocą adresu IP (lub nazwy DNS, jeżeli jest skonfigurowana).
  2. Podaj nazwę użytkownika i hasło. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to apc. Przy pierwszym logowaniu pojawi się monit o zmianę tego hasła.
  3. Aby włączyć lub wyłączyć protokół HTTP lub HTTPS, przejdź do menu Configuration (Konfiguracja) > Network (Sieć) > Web (Internet) > Access (Dostęp) , wybierz protokół, skonfiguruj parametry i kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?